28
uto, mar
Kategorija: Društvo

Otvoreno pismo SOKOJ-u, OFPS-u i građanima Srbije

RTV Kuršumlija u maju ove godine obeležava 20 godina od osnivanja. Svih godina rada imala je velikih poteškoća, koje su uz angažovanje osoblja nekako rešavane i uspevali smo da opstajemo. Možemo se pohvaliti da smo sa veoma skromnim sredstvima opstajali svih ovih godina.

Za pohvalu je da smo sve obaveze prema državnim i privatnim institucijama redovno izmirivali i do sada RTV Kuršumlija nije zadužena ni jednim dinarom. Međutim i pored svega RTV Kuršumlija preti velika opasnost da prekine rad zbog dve privatne organizacije SOKOJ i OFPS koje, ova prva, štiti autore muzičkih numera, a ova druga prizvođače fonograma.

Prema navedenim organizacijama RTV Kuršumlija je redovno izmirivala ugovorene obaveze, ali SOKOJ-u i OFPS-u takav način izmirivanja naših obaveza nije bio dovoljan i ako su oni te ugovorene obaveze nametnuli nama "malim" emiterima, doduše jednostrano.

Ranije smo plaćali naknade 2,5% na bruto promet iz predhodne godine, po dostavi finasijskog rezultata. Ove privatne organizacije, verovatno zbog halapljivosti, uvode takozvane "minimalne naknade", koje su uvećane za preko 1.000 odsto i to nakon proglašenja da su svet i Srbija ušli u veliku ekonomsku krizu.

Za razliku od njih, RRA (Republička radidifuzna agencija) je svim "malim" emiterima umanjila nanknade za 50%. Primera radi RTV Kuršumlija je plaćala nakandu za emitovanje televizijskog programa 26.600 din. mesečno, a RRA je umanjuje na 12.300 din.

U isto vreme dve privatne organizacije - SOKOJ i OFPS udesetostručuju svoja potraživanja, a da ih pitate što su toliko uvećali naknade, ne bi znali da vam odgovore. Obraćali smo im se telefonom, mejlovima, dopisima. Nikakvog odgovora nije bilo. Umesto odgovora, oni šalju pretnje u smislu opomena pred utuženje i konačno pokreću tužbe kod Privrednog suda u Nišu gde je posle skoro dve godine sudskog procesa, SOKOJ izgubio spor uz obavezu da Radio televiziji Kuršumlija isplati 86.000 dinara sudskih troškova. Imali su prava žalbe Višem apelacionom sudu u Beograd.

U međuvremenu, i OFPS podnosi tužbu našoj kući i potražuje oko 1.200.000 dinara. Sudski proces, na ovu tužbu, još nije otpočeo.

Moj nastup na RTV Belle amie iz Niša usledio je nakon tužbe SOKOJ-a, gde sam u polučasovnoj emisiji izneo samo neke "sitnice" vezane za SOKOJ i OFPS, a pokušaću da sa više detalja iznesem u ovom otvorenom pismu SOKOJ-u i  OFPS-u.

Naime, nakon podnošenja tužbe od strane SOKOJ-a, RTV Kuršumlija prestaje sa emitovanjem muzičkih spotova!

Umesto muzičkih podloga kod reklamnih spotova uneli smo novinu, koristimo muziku iz prirode, prozvali smo je "ekološkom", a to su: cvrkut prica, žubor potoka, fijuk vetra, crkvena zvona i druge zvuke koje prilagođavamo reklamnim spotovima. Za reportaže sa muzičkom podlogom i muzičkim špicama, angažujemo lokalnog "svirača naivca" koji svira u sviralu, diple i gusle, isključivo svoje izvedbe.

Umesto pozdrava, čestitaka i želja emitujemo umrlice, parastose, pomene i slične poruke bez muzike. Da radio ne bismo ugalsili, televizijske emisije smo prilagodili tako da se mogu emitovati na programu radija, tako da naši slušaoci i gledaoci tv programa mogu istovremeno da prate, isti program, na radiju i televiziji. O takvoj izmeni našeg programa izvestili smo SOKOJ i OFPS, ali kao i uvek odgovora nema, već našoj kući i dalje šalju astronomske fakture (mesečna naknada SOKOJ-u 46.000 din, a OFPS-u oko 20.000 dinara)

Povovo nove pretnje novim tužbama, pa da nas dodatno uplaše, nedavno su poslali tužbu za navodna potraživanja u iznosu većem od 1.200.000 dinara, a da bi pretnja bila što ubedljivija, obuhvatili su novom tužbom i onu staru iz 2009. godine, koju su već izgubili na Privrednom sudu u Nišu.

Kada gledamo samo RTV Kuršumlija, problem i nije tako veliki, kada su u pitanju "minimalne naknade" SOKOJ-a i OFPS-a. Jedna radio televizijska stanica može i da ne postoji, ali upitanu je veliki broj "malih emitera" koji su na granici da opstanu, a o tome niko ne vodi računa, već vlast daje primat navedenim privatnim organizacijama, koje su uspele da sve namete "ozakone" tako da su se zaštitile, "kao beli medvedi"! Čak ih je, svojevremeno, uzeo u zaštitu RRA, po čijim pravilima, ko ne priloži potvrdu od SOKOJ-a i OFPS-a ne može da konkuriše za dodelu frekvencije.

Evo primera RTV Kuršumlija, koja više od dve godine ne emituje nikakvu muziku, a ipak opstaje, pa čak, što se tiče finasija, mnogo bolje nego ranijih godina kada je muzika bila zastupljena u programima radija i televizije. Primera radi, RTV Kuršumlija je u periodu za koji smo tuženi imala godišnji promet oko 2.000.000 dinara. A za te godine po svakoj godini SOKOJ i OFPS potražuju oko 720.000 din.

E sada, ko zna da računa - na ove privatne organizacije, bez malo odlazi skoro polovina našeg prometa! Međutim nije problem samo u ekstremno visokim naknadama već i velikom broju dokumenata koje moramo da šaljemo SOKOJ-u i OFPS-u svakog meseca: popis emitovanih muzičkih numera – fonograma, veliki boj izjava, pod punom materijalnom odgovornošću, razne obrasce od CV-ja, preko finasijskih rezultata do neznamčega i sve to da bi ove dve privatne organizacije sakrile gde odlaze naše pare! Verovatno se pitate šta tu ima da se sakrije? Itekako ima!

U celom svetu svi proizvodi i sve usluge imaju svoju cenu, samo SOKOJ i OFPS nema cene jedne muzičke numere – fonograma. Nas pod pretnjom utuženja, obavezuju da dostavljamo takozvane "muzičke košuljice" u kojima se navodi dan emitovanja, naziv izvođača, naziv muzuičke numere – fonograma i dužina trajanja iste. Sve bi bilo transparentno i bez sakrivanja, da su u obrascima "muzičkih košuljica" dodali još samo jednu kolonu koja bi nosila naziv "cena muzičke numere – fonograma". Da ta kolona postoji, više ne bi postojala ni jedna peripetija za emitere, autore, SOKOJ i OFPS. Ovako da bi oni sebe obezbedili nemeću silnu "papirologiju" i sakrivaju cenu jedne numere – fonograma, koji se za autore zna kolika je, jer nas obavezuju da, pod pretnjom suda, moramo da dostavljamo, kako bi oni, navodno mogli da izvrše pravilnu raspodelu sredstava koje pripadaju autorima i proizvođačima fonograma. Međutim nama ne odeđuju naknadu koju moramo platiti prema broju emitovanih muzičkih numera – fonograma, već po procentualnoj zastupljenosti muzike u programu radija i televizije: 10, 20, 30, 40... odsto i tada se primenjivala stopa od 2,5% na bruto promet po dostavi finasijskog rezultata.

Kada su uvideli da mogu uz pomoć tadašnje vlasti da nametnu desetostruke naknade nisu mnogo razmišljali, uveli su "minimalne naknade", bez obzira na naš bruto promet, pa kao što navedoh - na 2.000.000 dinara potražuju oko 720.000 dinara godišnje. Predlog od RTV Kuršumlija, koji će biti upućen Vladi Srbije, OEBSU, Ministarstvu kulture, Ministarstvu pravde i skupštini je veoma jednostavan!

Dodajte na obrascima muzičkih košuljica još jednu kolonu sa cenom muzičke numere – fonograma i sve će se za sva vremena rešiti. Ako su muzičke numere – fonogrami preskupi, mi  "mali emiteri" smanjićemo broj i tako korigovati zabavni program prema novačanim sredstvima koje možemo za muziku izdvojiti.

Dalje, kakva je to glupost da posebno naplaćuje SOKOJ za muzičke numere, a posebno OFPS za fonograme. Evo pitanja za čitaoca ovog teksta: Da li može da se emituje numera bez fonograma ili možda možemo emitovati fonogram bez muzike? Zašto se ne naplaćuje jedinstvena naknade, s obzirom da su te dve stavke (muzičke numere i fonogrami) nerazdvojivi!? Dalje popunjavanje muzičkih košuljica je veoma opterećujući posao i svaki emiter mora da angažuje osobu samo da se time bavi, a da posao bude još veći SOKOJ ima svoj tim obrazaca a OFPS svoj, tako da ne možemo da popunimo samo jedan obrazac i da pošaljemo na dve adrese SOKOJ-u i OFPS-u već moramo na dva potpuno različita obrasca popunjavati iste podatke. Pa ko je u svemu ovome lud!?

Sve ovo prisililo je RTV Kuršumlija da prestane sa emitovanjem muzike i tako će biti sve dok se ove dve privatne organizacije ne "dovedu pameti" i uvedu cene muzičkih numera – fonograma. Tek posle toga RTV Kuršumlija će se vratiti muzici i fonogramima!

Navešću jedan primer: vozač automobila ode na benzinsku pumpu nekakvim "Jugićem" i kaže prodavcu benzina da mu natoči 10 litara. Prodavac odgovara da može da mu sipa samo 100 litara. Vozač kaže da tolika količina goriva ne može da stane u rezervoar, trgovac nastavlja: "Ja ću da sipam koliko može da stane u rezervoar, a ti ćeš da platiš za 100 litara, i nastavlja, mi smo kao SOKOJ i OFPS uveli minimalno točenje goriva koje iznosi 100 litara!"

E, to su SOKOJ i OFPS!

Za ovaj problem netransparentnosti i sakrivanja cene muzičkih numera – fonograma, kao i primene dva aršina, da emiterima naplaćuju po nekakvoj "minimalnoj naknadio", a autorima po jednom  muzičkom delu, mora da zna, ako niko drugi, a ono nova Vlada koja će se ovih dana formirati i koja će kada je ovaj problem u pitanju imati više razumevanja.

Slavko Savić
Glavni i odgovorni urednik Radio televizije Kuršumlija