23
sre, jun
     Predstavljen EU projekat „Aktiviranje za više mogućnosti“      za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Kuršumliji
Category

Predstavljen EU projekat „Aktiviranje za više mogućnosti“ za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Kuršumliji

     U sali SO-e Kuršumlija održana je informativna sesija projekta „Aktiviranje za više mogućnosti“, koji sprovodi Udruženje osoba sa invaliditetom Kuršumlije u partnerstvu sa Opštinom Kuršumlija.

     Ova akcija je deo globalnog projekta „Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih”, ukupne vrednosti 4.7 miliona evra, koji finansira Evropska unija i sufinansira Vlada Republike Srbije.

     Značaj projekta su realizovane aktivnosti za unapređenje položaja i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

     Menadžer projekta „Aktiviranje za više mogućnosti“ - Marko Filipović, naveo je da su promocija, zapošljavanje, podrška za samozapošljavanje osoba sa invaliditetom, radna praksa i obuke, bili glavni ciljevi projekta.   Projekat je realizovan u saradnji sa partnerskom Opštinom Kuršumlija i stručnim službama koje se bave problemima nezaposlenosti.

     Projektni koordinator - Sunčica Nestorović, ističe da je prioritet projekta na nivou Opštine Kuršumlija osigurati da osobe sa invaliditetom imaju ravnopravan položaj u društvu, da mogu napredovati i ostvariti svoje potencijale. Jedan od važnih aspekata projekta bio je podrška osobama sa invaliditetom u preduzetničkim praksama.

     Projekat „Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih“, vredan 4.7 miliona evra, koji finansira Evropska unija, a sufinansira Vlada Republike Srbije, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost mladih u Srbiji povećanjem zaposlenosti, omladinskih aktivnosti, radnog iskustva i preduzetničke prakse među mladima. Evropska unija i Vlada Republike Srbije su bespovratno dodelili 24 granta, koji će se realizovati u više od 35 gradova i opština u Srbiji, do kraja 2021. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije i obrazovne ustanove, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalnom nivou u obrazovanju i zapošljavanju, inovativnoj praksi i modelima aktivnog uključivanja, i na taj način ojačati društvenu uključenost mladih. Uticaj i konkretni rezultati projekta se očekuju na svim nivoima, a posebno u vezi sa povećanim kapacitetima relevantnih institucija u oblasti inovativnog razvoja i upravljanja merama aktivnog uključivanja mladih, razvoja politike u skladu sa najboljom praksom EU, kao i efikasniju upotrebu finansijske pomoći Evropske unije.

     Projektom upravlja Ministarstvo finansija - Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, dok su krajnji korisnici projekta Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvo omladine i sporta.

     Više o projektu možete saznati na www.ukljucivanjemladih.rs

     Od 2000. godine do danas, Evropska Unija donirala je više od 3.6 milijardi evra Srbiji. Sredstva su korišćena za podršku razvoja, kvaliteta života i reformi u sledećim sferama: civilna zaštita, zaštita od poplava i pomoć poplavljenim područjima, obrazovanje, povezanost, zaštita okoline, zdravstvena zaštita i zaštita potrošača, kultura, vladavina prava, lokalni razvoj, poslovi i privredni rast, javna administracija, migracije, upravljanje javnim sredstvima, civilno društvo i mediji, socijalna inkluzija, omladina i sport. EU podrška je implementirana kroz saradnju sa Vladom Republike Srbije. Evropska Unija je donirala Srbiji više razvojnih sredstava nego svi drugi internacionalni donatori zajedno.