10
sub, apr
     Predstavljeni rezultati projekta ”Pomoć OSI i starim licima u vreme COVID-19“
Category

Predstavljeni rezultati projekta ”Pomoć OSI i starim licima u vreme COVID-19“

     Udruženje osoba sa invaliditetom Kuršumlije predstavilo je rezultate projekta „Pomoć OSI i starim licima u vreme COVID-19“, koji je realizovan uz finansijsku podršku Evropske unije (EU) i u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji (UNDP).

     ”U okviru projekta, pružena je pomoć u vidu higijenskih paketa i zaštitne opreme za 120 korisnika na području Opštine Kuršumlija. Pored toga, obučeno je 17 osoba, koje pružaju usluge za rad u vreme vanrednog stanja i epidemija” - ističe predsednik Udruženja osoba sa invaliditetom Kuršumlije, Marko Filipović.

     Ovo Udruženje već sedam godina realizuje projekte podšrke i pomoći za osobe sa invaliditetom i stara lica. Projekat „Pomoć OSI i starim licima u vreme COVID-19“ jedan je od načina da se u ovoj kriznoj situaciji pomogne osetljivim grupama stanovništva na području Opštine Kuršumlija, naglašava predsednik Filipović, dodajući da je cilj projekta bio da se da doprinos ublažavanju efekata COVID-19, pojača preventiva, kao i zaštita od virusa, kroz direktan rad sa ugroženim i marginalizovanim grupama.