23
sre, jun
     Predstavljeni rezultati projekta “Pomoć u kući”
Category

Predstavljeni rezultati projekta “Pomoć u kući”

     Udruženje osoba sa invaliditetom Kuršumlije predstavilo je rezultate projekta „Pomoć u kući“, koji je realizovan uz finansijsku podršku Evropske unije (EU) i u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji (UNDP).

     Zahvaljujući programu „Pomoć u kući“, olakšan je pristup i povećan opseg i kvalitet usluga za stare i osobe sa invaliditetom u ruralnim područjima Kuršumlije i izrađen Akcioni plan za socijalnu zaštitu za ovu opštinu:

   “Udruženje osoba sa invaliditetom Kuršumlije već 7 godina uspešno sprovodi uslugu „Pomoć u kući” za stara lica i osobe sa invaliditetom. Održali smo i okrugli sto o životu starih lica i osoba sa invaliditetom i tom prilikom upoznali širu javnost sa postojećim uslugama i planovima lokalnih organizacija za bolji kvalitet života ove dve, posebno osetljive, društvene grupe u Kuršumliji. Zahvalni smo i lokalnoj samoupravi na saradnji i podršci koju su nam pružili u izradi Akcionog plana za socijalnu zaštitu“, ističe projektni menadžer Udruženja osoba sa invaliditetom Kuršumlije - Marko Filipović.

     Zahvaljujući ovom projektu, usluga pomoć u kući obezbeđena je za 60 novih korisnika, starih lica i osoba sa invaliditetom, kojima je ovakva pomoć bila preko potrebna. U pet ruralnih područja na teritoriji Opštine Kuršumlija, starijim sugrađanima koji žive sami i osobama sa invaliditetom pomagale su gerontodomaćice, koje su prethodno završile obuku iz oblasti socijalne zaštite, kako bi bolje prepoznale i razumele potrebe korisnika i brinule se o njihovoj dobrobiti. Gerontodomaćice su za stara lica i osobe sa invaliditetom išle u nabavku osnovnih potrepština, pratile ih tokom lekarskih pregleda, pomagale pri kupovini odeće i obuće i vodile računa o održavanju čistoće njihovog životnog prostora i pripremi obroka. U zavisnosti od plana prilagođenog svakom korisniku, gerontodomaćice su ih obilazile dva do četiri puta nedeljno.

     Projekat „Pomoć u kući“ deo je ReLOaD regionalnog projekta, koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), u saradnji sa Udruženjem osoba sa invaliditetom Kuršumlije.