03
pet, jul
Reportaža TV Kuršumlija o usluzi socijalne zaštite
Category

Reportaža TV Kuršumlija o usluzi socijalne zaštite "Pomoć u kući"

U okviru Reload projekta ”Pomoć u kući” snimljena je prva reportaža o problemima starih osoba i osoba sa invaliditetom, poteškoćama sa kojima se susreću i uslovima u kojima žive.

Opšti cilj projekta je povećanje obima, kvaliteta i efikasnosti socijalne zaštite uz veću podršku ugroženim licima, prvenstveno osobama sa invaliditetom i starim osobama, kroz širenje pokrivenosti usluga ”Pomoć u kući”.

Osim toga, specifični ciljevi projekta su poboljšanje kvaliteta i pokrivenosti opštine Kuršumlija uslugama ”Pomoć u kući˝ za stare osobe i osobe sa invaliditetom kroz povećanu efikasnost i efektivnost celokupnog sistema socijalne zaštite i definisanu stratešku orijentaciju podrške.

Projektom je obuhvaćeno 60 korisnika u ruralnim područjima i angažovano 6 gerentodomaćica koje će u narednom periodu pružati usluge korisnicima.