04
sre, okt
Kategorija: Društvo

SOKOJ izgubio sudski spor od RTV Kuršumlija

Našu medijsku kuću 2009. godine tužila je privatna organizacija SOKOJ  Privrednom sudu u Nišu za, navodno, neplaćanje naknada za emitovanje muzičkog sadržaja.

Isti sud,  nakon dve godine i više od 10 ročišta, presudio je u korist RTV Kuršumlija i rešenjem 8P875/2012 obavezao SOKOJ da RTV Kuršumlija, na ime parničkog postupka, isplati 86.407 dinara.

SOKOJ, računajući na to da sud nije doneo pravedno rešenje, podneo je žalbu Apelacionom privrednom sudu u Beogradu, oktobra meseca 2013. godine.

Više od godinu i po dana RTV Kuršumlija je čekala  na odgovor, i  konačno je ovih dana stigao, u vidu rešenja 9PŽ125/14, u kome se, izmedju ostalog kaže: ''Odbija se kao neosnovana žalba tužioca i potvrđuje presuda Privrednog suda u Nišu''.

Tim sudskim rešenjem spor između SOKOJ-a i RTV Kuršumlija je okončan i potvrđena stara narodna izreka da je pravda spora, ali dostižna!

Punomoćnik u ovom predmetu koji je zastupao RTV Kuršumliju Nikola Lakić iz Kuršumlije slaže sa gore iznetim navodima i ističe da je ovo istorijska presuda koja je uz dosta muka i dugotrajan postupak koji je uspešno okončan pred Privrednim sudom u Nišu, činjenica koja može da promeni i druge sudske postupke koje kolektivne organizacije kao što su SOKOJ i OFPS vode protiv ostalih emitera i drugih lica i da se končno može stati na put protivzakonitom i protivustavnom postupanju navedenih organizacija za zaštitu kolektivnih prava autora i enormnom bogaćenju pojedinaca na račun građana Srbije.

slavko-savic-i-nikola-lakic
Glavni i odgovorni urednik RTV Kuršumlija i punomoćnik Nikola Lakić

Takođe ističe da je u navedenim presudama kao i u drugim presudama koje su donete od strane Privrednog apelacionog suda naznačeno da kolektivne organizacije OFPS I SOKOJ NE MOGU da naplaćuju naknadu od emitera u koliko isti ne emituju muziku koja je predmet njihovih potraživanja od emitera.

Kao posebno interesantnu činjenicu Nikola Lakić navodi da su državni organi dozvolili navedenim organizacijama da se ponašaju bahato, primitivno i da je osnov svih postupaka koji su mnogobrojni i koje vode OFPS I SOKOJ samo lična korist, a ne korist interpretatora koji su ovakvom i sličnim presudama samo oštećena lica. Takođe ističe i poziva nadležne državne organe da po hitnom postupklu utvrde da li postoji protiv zakonito i protivustavno postupanje ovlašćenih lica u navedenim organizacijama jer postoji osnovana sumnja da se u postupcima koje OFPS I SOKOJ vode protiv emitera i koji će imati identičan ishod kao i u postupku protiv RTV Kuršumlije samo dovode do toga da su ostećeni autori kao nosioci autorskih i srodnih prava.

Presude Privrednog suda u Nišu i Apelacionog privrednog suda u Beogradu: