20
sub, jul
Kategorija: Društvo

Nova humanitarna akcija Mikana Velinovića

Početak protekle nedelje obeležen je novim aktivnostima Mikana Velinovića. Ovaj humani čovek, bivši predsednik najtrofejnije olimpijske institucije, istaknuti sportski funkcioner, od posebnog autoriteta i patriotskog kredibiliteta o čijoj humanosti smo objavili više priloga, ponovo je obišao nekoliko ugroženih domaćinstava, među kojima i Milinka Kostića, iz sela Magova, jedinog učenika osnovne škole Miloje Zakić u selu Merćezu.