03
pon, okt
Predavanja za poljoprivredne proizvođače
Kategorija: Poljoprivreda

Predavanja za poljoprivredne proizvođače

Udruženje korisnika voda "Rodno Polje P-BP" Pepeljevac, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede - direkcija voda i odeljenjem za lokalni ekonomski razvoj, služba za poljoprivredu Opštine Kuršumlija, organizuje predavanje za članove udruženja i druge zainteresovane poljoprivredne proizvođače.

Predavanja će se održavati četvrtkom u sali SO Kuršumlija sa početkom u 11:00 časova.

1. Prvo predavanje 06.03.2014. tema - navodnjavanje
2. Drugo predavanje 13.03.2014. tema - proizvodnja jagodičastog voća
3. Treće predavanje 20.03.2014. tema - zaštita bilja
4. Četvrto predavanje 27.03.2014. tema - primena đubriva preko sistema za navodnjavanje