03
pon, okt
Da li se uskoro gase lokalne tv stanice?
Kategorija: Društvo

Da li se uskoro gase lokalne tv stanice?

Nedavno je u Nišu održan sastanak predstavnika RRA (Republičke radiodifuzne agencije),  ETV (Emisiona Tehnika i Veze)  i velikog boja zainteresovanih emitera za uključenje u digitalni sitem.

Na sastanku je bilo reči o novim mogućnostima digitalne televizije, o uslovima koje moraju da ispune emiteri da bi od 15. juna 2015. godine, kada je krajnji rok za gašenje analognih predajnika i prelaženje na digitalni sistem emitovanja tv programa, mogli nesmetano da nastave rad.

Od nadležnih iz ETV saznajemo da građani moraju da obezbede digitalne risivere, čija je cena oko tridesetak evra, dok emitere očkuju ogromni izdaci, u početku rešavanje problema "dotura" televizijskog signala do Niša i lokacije Gorica, gde je izvesni centar, odakle će svi digitalizovani signali da se transponduju prema jastrebačkom repetitoru, sa koga će se za celo područje, koje pokriva ovaj repetitpr, emitovati digitalni signal svih emitera. To će biti velika pogodnost za građane koji će imati prilike da u svim mestima Niškog regiona primaju sve regionalne i lokalne tv stanice, a za emitere višestruko plaćanje naknada, s obzirom da će, što se tiče loklanih emitera, biti skoro nepremostiv problem, pa postoji bojazan, mada na sastanku o tome nije bilo reči, da će se lokalni emiteri ugasiti!

Kako se nezvanilčno saznaje, još uvek nisu definisani uslovi za lokalne emitere, koji trenutno reklamiraju digitalni sitem prenosa signala, a istovremeno "gase" svoje gledaoce, jer nijedan od lokalnih medija nije priključen, a građani uveliko prelaze na digitalni sistem, tako da im trenutno ostaje da prate samo nacionalne i regionalne tv stanice.

Šta će biti sa lokalnim emiterima do 15. juna, reče neko od emitera, na ovom sastanku: "Ni sam Bog neće znati"!

Ostaje nada da će, možda neka od loklnih tv stanica i "preživeti"!