01
pon, mar
Rezultati idejnog konkursa za dizajn za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rešenja dela centra Kuršumlije
Category

Rezultati idejnog konkursa za dizajn za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rešenja dela centra Kuršumlije

Obaveštenje o rezultatima otvorenog, idejnog, međunarodnog konkursa za dizajn za izradu otvorenog, idejnog urbanističko-arhitektonskog rešenja dela centra Kuršumlije sa gradskim parkom.

U skladu sa članom 68. i 69. Pravilnika o načinu i postupku za raspisivanje i sprovođenje urbanističko-arhitektonskog konkursa („Službeni glasnik RS“, br. 58/2012), člana 38. stav 15. i 57. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012) Opština Kuršumlija i JP Direkcija za izgradnju, urbanizam, planiranje, projektovanje i stambene poslove opštine Kuršumlija objavljuje obaveštenje o  rezultatima otvorenog, idejnog, međunarodnog konkursa za dizajn:

ZA IZRADU OTVORENOG, IDEJNOG URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG REŠENJA DELA CENTRA KURŠUMLIJE SA GRADSKIM PARKOM

1.    Raspisivač i sprovodioci:

Raspisivač: Opština Kuršumlija - predsednik Radoljub Vidić i Javno Preduzeće  Direkcija za izgradnju, urbanizam, planiranje, projektovanje i stambene poslove opštine Kuršumlija – v.d. Direktor Goran Đorđević, ulica Proleterskih brigada bb, 18430 Kuršumlija, www.kursumlija.org
Sprovodilac: Udruženje urbanista Srbije - predsednik mr Dušan Minić,

2. Opis konkursnog zadatka:

Zadatak konkursa ima više tematsko-struktuiranih nivoa:

U okviru težišnog područja (gradski park/trg) potrebno je sagledati:
•    unošenje novih i reafirmacija postojećih sadržaja u cilju povećanja atraktivnosti, prepoznatljivosti i identitet u odnosu na ostale gradske delove i podceline
•    pravce i oblike remodelacije fizičke strukture u duhu usklađenosti i preplitanja savremenih i tradicionalnih sklopova
•    formiranje novih otvorenih mikroambijenata trga/parka i povezivanje sa postojećom pešačkom ulicom i okolnim uličnim ( i eventualno, novopredviđenim pešačkim) tokovima
•    regulisanje saobraćajnih tokova i rešavanje stacionarnog saobraćaja
•    zaštita i revitalizacija istorijskih ambijenata i objekata sa spomeničkim i ambijentalnim svojstvima (objekat ''Evropa'')
•    uređenje otvorenih prostora, zelenih površina, partera uz predlog adekvatnog mobilijara
Na nivou užeg konteksta/neposredno okruženje predmetnog područja:
•    organizovanje lakog pristupa težišnom prostoru
•    remodelacija fizičkih struktura sa obe strane uličnih tokova
•    formiranje programa sadržaja i aktivnosti u zoni pešačkog kretanja
Na nivou šireg konteksta:
•    moguće pravce daljeg širenja centralnih sadržaja na širem prostoru oko centralne gradske zone
•    funkcionisanje i reorganizacija saobraćajnih tokova i stacionarnog saobraćaja
•    redistribucija postojećih i unošenje novih stambeno-poslovnih sadržaja

3. Na konkurs je pristiglklo 13 radova

4. Iz inostranstva je pristigao 1 rad

5. Dobitnici nagrada:

PRVA NAGRADA
u iznosu od 150.000,00 pripala je radu sa autorskom šifrom: "310309"  (radna šifra 02)
Autorski tim:
Dragana Ilić, dipl.inž.arh – predstavnik autorskog tima, Vladan Milojković, dipl.inž.saob.

DRUGA NAGRADA
u iznosu od 100.000,00 pripala je radu sa autorskom šifrom: "170249"  (radna šifra 01)
Autorski tim:
Zoran Hebar, d.i.a., Vedrana Jurković, mag.ing.arh, saradnik: Miroslav Šreng, ing.građ.

TREĆA NAGRADA
u iznosu od 50.000,00 dinara, pripala je radu sa autorskom šifom: "143720" (radna šifra 06)
Autorski tim:
Katarina Škrbić, Aleksandra Mitković, Tamara Ilić, Aleksandra Bašić, Marija Pantović, Aleksandra Milovanović i Ana Miletić, Predstavnik autorskog tima: Katarina Škrbić.

idejno-resenje-ilu-02

PET  RAVNOPRAVNIH  OTKUPA
u iznosu od po 15.000,00 dinara dodeljena su radovima:

1. Autorska šifra "AL89SA" (radna šifra 03)
Autorski tim:
Aleksandra Nedeljković, master inženjer arhitekture, Sanja Spasić, master inženjer arhitekture, Predstavnik autorskog tima: Aleksandra Nedeljković, master inženjer arhitekture.

2. Autorska šifra "142531"  (radna šifra 08)
Autorski tim:
Predstavnik autorskog tima: Nevena Živanović, d.i.a., ostali autori: Bojana Bataveljić, d.i.a., Marta Ilić, d.i.a., Marija Mladenović, d.i.a., Saša Živković, diplomirani dizajner.  

3. Autorska šifra "111869"  (radna šifra 10)
Autorski tim:
Nemanja Kordić, d.i.a. MA, saradnici: Ema Stojković, d.i.a., Nikola Stevanović, d.i.a., konstultant: Đorđe Matić, dipl.inž.građ.  .

4. Autorska šifra "352264"  (radna šifra 11)
Autorski tim:
Boris Mićić, Miloš Papić, Tijana Vukmirović, Milica Vasiljević.

5. Autorska šifra "SN88HK" (radna šifra 13)
Autorski tim:
Serafimović Nikola, Krstić Hristina

6. Izvod iz Izveštaja žirija:

PRVA NAGRADA (autorska šifra "310309" - radna šifra 02)

Rad poseban akcenat stavlja na uređenje parka i povezivanje sa pešačkim zonama uz predlog da se deo ulice Vuka Karadžića pretvori u pešačku, na potezu od ul.Kosovske do ul.16.februar.

Programsko-planskim rešenjem predviđeno je probijanje slepog završetka ulice Proleterskih brigada i povezivanje sa ulicom Nemanjinom, pretvaranje dela ulice Vuka Karadžića u pešačku na potezu od ul.Kosovske do ul.16.februar, a ulica Palih boraca ima karakter sabirne saobraćajnice. Parkiranje je predviđeno u segmentima 4.2 (za potrebe Opštine); u 2.1; 3.3 i 6.1, a u okviru postojećih objekata u segmentima 3.1 i 4.1. Zadržava se rešenje iz postojećeg PGR-a u pogledu regulacije saobraćaja, širine kolovoza i prostora za parkiranje uz napred navedene dopune. Postojeći parkovski prostor proširen u delu postojeće lokacije benzinske pumpe. Arhitektonsko urbanističko rešenje tretira prostor parka sa ''glavnim'', naglašenim ulazima iz ul.Kosovska i dijagonalni iz ul.16.februar. Prostor parka se otvara prema hotelu ''Evropa'', a po sredini ga preseca pešački pravac iz ul.Svete Ane, koji se u središtu širi u prostor za okupljanja, a dalje vodi u reaktiviran ambijent unutrašnjosti bloka 2.1. Duž pravca pešačkog dela ul.Vuka Karadžića proteže se fontana iz više segmenata. Multifunkcionalni prostor trga sadrži  mikroambijente različitog sadržaja: bašte kafea, dečje igralište, prodajne izložbe, odmor i sedenje ispod pergole duž Kosovske ulice, oko spomenika, duž fontane, ispod očuvanih kedrova.

Idejnim rešenjem tretiran je Segment 2.1 u kom se predlaže izgradnja višeporodičnih objekata iz tri lamele koji će pratiti regulaciju Karađorđeve ulice i imati prodore u blok između kojih će se urediti prostori za sedenje, kafee i za parkinge.

DRUGA NAGRADA (autorska šifra "170249" - radna šifra 01)

Rad poseban akcenat stavlja na izmeštanje tranzitnog saobraćaja iz užeg dela grada i formiranje pešačkih zona i u širem području.
Programsko-planskim rešenjem predviđeno je povećavanje zone namenjene pešacima izmeštanjem benzinske stanice i tranzitnog saobraćaja. Predviđeno je probijanje ulice Proleterskih brigada do Nemanjine, zatvaranje dela ulice Kosovska i 16.februar od ul.Palih boraca do ul.Vuka Karadžića i izgradnja nove tranzitne saobraćajnice duž železničke pruge do ušća. Istorijski elementi parka se zadržavaju sa malim modifikacijama, a  novom delu parka i celom trgu data su savremena rešenja sa novim urbanim elementima. Parkiranje je predviđeno u garažama i na parkiralištu uz rub centra i jednim delom uz postojeće ulice ali bez agresivnog zauzimanja prostora za ukupno 1078 vozila. U nastavku pešačkih komunikacija, u susednim blokovima, predviđeni su novi mali trgovi, parkovi i šetališta sa raznolikim sadržajima sa stanovanjem na spratovima. Nova planirana ulica, trasirana uz železničku prugu ima funkciju obilaznice oko grada, kao i ulogu formiranja novog gradskog pročelja orjentisanog ka Banjskoj reci. Predviđeno je očuvanje postojećeg zelenila i formiranje novih drvoreda i grupacija manjih parkova.
Težišno područje parka sa uređenjem partera tretira otvoreni amfiteatar i fontanu na lokaciji postojeće benzinske stanice,  park fit u jugoistočnom delu postojećeg parka, kao i nove ugostiteljske objekte i paviljone, uz zadržavanje forme 4''S''  u starom delu parka.

TREĆA NAGRADA (autorska šifra "143720" - radna šifra 06)

Rad poseban akcenat stavlja na razvoj grada realizacijom rekonstrukcije parka, rekonstrukcijom hotela ''Evropa'' kao novog kulturno-turističkog centra, afirmacijom prirodnih potencijala uz obale i ušće reka i transformacijom konfekcije ''7.juli'' u hotel i aktivacijom sportskog centra ''Partizan'' što predstavlja i faze realizacije programsko-planskog rešenja.

Programsko-planskim rešenjem predviđeno je da se zadrži prostor parka definisan tradicionalnom postavkom četiri slova ''S'', a izmeštanjem benzinske stanice stvara se novi otvoreni plato u podnožju parka. Uvodi se pešačka zona na delu ulice Vuka Karadžića kojom se park povezuje sa trasom koja vodi ka crkvi Svete Trojice. Uz pešačke ulice pozicioniraju se ili zadržavaju  ugostiteljski objekti. Predlaže se vraćanje starog, autentičnog izgleda restorana ''Evropa'' uz zadržavanje segmenta administracije AD''Planinka'', oživljavanje Muzeja kulturnog nasleđa u podrumu i otvaranje terase restorana u dvorištu objekta za potrebe kulturnih dešavanja i stalnih turističkih i kulturnih postavki. Nije predviđeno otvaranje ul.Proleterskih brigada ka ul.Nemanjinoj. Slepa ulica Proleterskih brigada prerasta u  novoformirani parking prostor u unutrašnjosti bloka 4.1.

OTKUPI: (Autorska šifra "AL89SA" - radna šifra 03 , Autorska šifra "142531"  - radna šifra 08Autorska šifra "111869" -  radna šifra 10, Autorska šifra "352264" -  radna šifra 11 i Autorska šifra "SN88HK" -  radna šifra 13

Svi otkupljeni  radovi daju neka originalna i zanimljiva rešenja u pojedinim segmentima konkursnog zahvata (kao na primer: idejna rešenja  garaža i javnog toaleta, dislokacija benzinske pumpe, mini amfiteatar u sklopu parka i slično) i zaslužuju dodatnu analizu ka daljoj realizaciji uređenja centra Kuršumlije tj. sagledavanje u postupku izrade Projektnog zadatka za izradu Idejnog projekta i Glavne projektne dokumentacije sa faznom realizacijom.

Smatramo da je KONKURS za urbanističko-arhitektonsko rešenje uređenje centra Kuršumlije USPEŠNO SPROVEDEN.

Tagged under:

projekti