26
sub, sep
Saniran put Selova – Merćez
Category

Saniran put Selova – Merćez

Tokom zimskog perioda put Selova – Merćez bio je znatno oštećen zbog obilnih padavina, i velikog broja vozila koja su se u zimskom periodu kretala prema Lukovskoj Banji i Kopaoniku.

Direkcija za izgradnju Opštine Kuršumlija u saradnji sa Preduzećem za puteve (PZP) iz Niša, ceo putni pravac u dužini od preko 10 kilometara je poravnala, tako da se sada motorna vozila, posebno putnička mogu nesmetano kretati na ovom putnom pravcu. Meštani kažu da je sada put skoro kao pista.