15
sub, jun
Kategorija: Društvo

GIZ IMPACT u Kuršumliji nastavlja sa merenjima

GIZ Impact nastavio je merenja količine i vrste otpada koje u Kuršumliji prikupljaju radnici JPKD ''Toplica''. Sva ta ispitivanja imaju za cilj da se utvrdi da li u opštini Kuršumlija može i kojeg kapaciteta, da se instalira sistem za reciklažu otpada.